کارت خرید

هاست لینوکسی

پلن 100 مگابایت - دایرکت ادمین

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
بکاپ اتوماتیک هفتگی

هاست لینوکسی 250 مگابایت

فضا 250 مگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند 15 گیگابایت
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
بکاپ اتوماتیک هفتگی

پلن 550 مگابایت - دایرکت ادمین

فضا 550 مگابایت
پهنای باند 27 گیگابایت
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
بکاپ اتوماتیک هفتگی

پلن 1100 مگابایت - دایرکت ادمین

فضا 1100 مگابایت
پهنای باند 37 گیگابایت

پلن 2200 مگابایت - دایرکت ادمین لینوکسی

فضا 2200 مگابایت
پهنای باند 37 گیگابایت

پلن 50 م